МЦ "Св. Ана"

МЦ "Св.Ана" първото частно извънболнично лечебно заведение за специализирана помощ, с клинична лаборатория и образна диагностика (рентген и ехография), сключило договор със Здравната каса. Работи се по постоянен график за всеки месец със записване на часове, на място или по телефона. В Медицински център “Света Ана” работят квалифицирани лекари: акушер-гинеколог, нефролог (бъбречни болести), невролог, очен, ушен специалист, ендокринолог, педиатър, съдов хирург, хирург, кардиолог, инфекционист, рентгенолог, лабораторен лекар . В центъра работят изявени специалисти, голяма част от които са и началници на отделения в многопрофилната болница във Враца. Има постоянен поток от пациенти, с висок процент на заетост на часовете . Модерната апаратура е необходимост, но и достояние на лечебното заведение. “Света Ана” разполага с рентгенов апарат за графия и скопия, ехографски апарат с възможности за конвенционална ехография, доплерова ехография във всичките й разновидности, ехокардиография , 4 D-ехографски апарат (обемен образ в реално време) с най-широко приложение в изследване на плода при бременни. Клиничната лаборатория разполага с нова автоматична модерна лабораторна апаратура и покрива целия обем изследвания, заплащани от Здравната каса. Медицински център “Света Ана” се утвърждава като водеща специализирана извънболнична помощ в града и областта. На територията му е разкрит кабинет на общопрактикуващ лекар – д-р Николай Николов и д-р Светлана Кръстева . Основен принцип за нас е пациентът да бъде удовлетворен максимално и да напусне медицинския център с диагноза и лечение. За това помага и широкия обхват на специалисти и възможности за изследвания. При нас се извършва диспансеризация на пациентите по наредбата за различните специалности, която осигурява по-продължително проследяване и лечение на болестите при пациентите.

Медицински център "Света Ана" ©