Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от пациента:
Екстракция на вътрематочна спирала 1 30 лв.
Диатермокоагулация на псевдоерозио колиутери 1 40 лв.
Колпоскопия 1 31 лв.
Диатермокоагулация и изрязване на остри кондиломи 1 50 лв.
Биопсия от маточна шийка 1 50 лв.
Малки рани, първичен шев 1 40 лв.
Отстраняване на конци 1 10 лв.
Инцизия на абсцес 1 35 лв.
Епикриза 1 25 лв.
Посещение при хоспитализиран болен 1 30 лв.
Доплерова сонография – звуков 1 30 лв.
Локална анестезия за лечение на болката 1 20 лв.
Големи рани, първична обработка 1 80 лв.
Големи рани, първичен шев 1 100 лв.
Големи рани, изрязване и шев 1 120 лв.
Ехография на млечни жлези 1 50 лв.
Вътреставна манипулация 1 20 лв.
Периставна манипулация 1 150 лв.
Вторичен преглед 1 30 лв.
Вземане на цитонамазка 1 55 лв.
Ехокардиография 1 65 лв.
Измерване на артериално налягане 1 3 лв.
Кардиологичен преглед и ЕКГ 1 55 лв.
Мускулна инжекция 1 5 лв.
Превръзка 1 20 лв.
Апликация на вътрематочна спирала 1 50 лв.
Венозна инжекция 1 7 лв.
Пробно абразио 1 150 лв.
Издаване на болничен лист за нетрудоспособност 1 35 лв.
Първичен преглед 1 50 лв.
Ултразвуково изследване в гинекологията 1 40 лв.
Цветен доплер на шийни съдове 1 40 лв.
Поставяне на абокат 1 7 лв.
Вземане на венозна кръв 1 3 лв.
Ехография, комплексно на горната част на корема 1 40 лв.
Апликация на вегинален песар 1 50 лв.
Аудиометрия 1 30 лв.
Биопсия 1 15 лв.
Вадене конци, голяма рана 1 20 лв.
Венозна инфузия 1 13 лв.
Ехография на тестиси 1 40 лв.
Ехография на щитовидна жлеза 1 40 лв.
Инцизио на бартолинов абсцес 1 100 лв.
Инцизия на перитонзиларен абсцес 1 25 лв.
Консултация, издаване документ, съвет 1 50 лв.
Малки рани първична обработка 1 40 лв.
Малки рани, изрязване и шев 1 75 лв.
Определяне на перспективен план и стойност на лечението при хронични заболявания 1 35 лв.
Обща анестезия – венозна, мускулна, ректална 0 65 лв.
Отоневрологично изследване 1 35 лв.
Парацетеза 1 20 лв.
Преглед и ехографско изследване на малък таз 1 40 лв.
Прекъсване на бременност с местна анестезия 1 150 лв.
Прекъсване на бременност с обща анестезия 1 210 лв.
Проба на чувствителност 1 3 лв.
Провеждане на женска консултация 1 50 лв.
Промивка на ухо 1 15 лв.
Пункция на максиларен синус 1 30 лв.
Цветен доплер на периферни съдове 1 30 лв.
Изследване на рефлакция с предписване нае очила 1 15 лв.
Издаване на заден сегмент 1 15 лв.
Екзофталмометрия 1 10 лв.
Оглед с Голдман 1 35 лв.
Авторефрактометрия 1 25 лв.
Субконюнктивна, Парабулбарна, Ретробулбарна инжектция 1 20 лв.
Поставяне, сваляне на очна протеза 1 10 лв.
Отстраняване на хирургични шевове от кожа на клепачи 1 20 лв.
Отстраняване на хирургични шевове от роговица и конюнктива 1 30 лв.
Палабурбарна манипулация 1 20 лв.
Ехография /Биометрия/ 1 40 лв.
Биомикроскопия 1 30 лв.
Изследване на зенични реакции 1 10 лв.
Изследване на зрителна острота 0 15 лв.
Изследване на цветно зрение 1 25 лв.
Локална анестезия /капелна/ 1 35 лв.
Офталмоскопия 1 20 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива 1 30 лв.
Проба на Ширмер 1 15 лв.
Промивка на конюнктивен сак 1 15 лв.
Скиескопия 1 25 лв.
Сондиране на каникули и промиване на слъзни пътища 1 25 лв.
Тонометрия 1 25 лв.
Протокол за ТЕЛК 1 35 лв.
Поставяне на Холтер 24 ч. 1 60 лв.
Медицинско свидетелство за професионалист 1 60 лв.
Преглед при Доц.Ангелов 1 70 лв.

РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от пациента:
Рентгенография на таз 1 20 лв.
Рентгенография на череп 1 20 лв.
Рентгенография на наторакални прешлени 1 20 лв.
Рентгенография на лумбални прешлени 1 20 лв.
Ехография на коремни органи 1 40 лв.
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 1 30 лв.
Рентгенография на акормиоклавикуларната става 1 20 лв.
Образна графия на сърце и медиастинум 1 30 лв.
Образна рентгенография на корем, БУМ 1 30 лв.
Рентгенография на антебрахиум 1 20 лв.
Рентгенография на бедрена кост 1 20 лв.
Рентгенография на гривнена става 1 20 лв.
Рентгенография на длан 1 20 лв.
Рентгенография на клавикула 1 20 лв.
Рентгенография на глезенна става 1 20 лв.
Ехография на коремни органи и консултация 1 90 лв.
Рентгенография на колянна става 1 20 лв.
Рентгенография на лакетна става 1 20 лв.
Рентгенография на лицеви кости 1 20 лв.
Рентгенография на околоносни синуси 1 20 лв.
Рентгенография на подбедрица 1 20 лв.
Рентгенография на ребра 1 30 лв.
Рентгенография на сакроилачна става 1 20 лв.
Рентгенография на скапула 1 20 лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти 1 20 лв.
Рентгенография на тазобедрена става – една 1 20 лв.
Рентгенография на хумерус 1 20 лв.
Рентгенография на челюсти в специални проекции 1 20 лв.
Рентгенография на шийни прешлени 1 30 лв.
Рентгенография на шийни прешлени по Колие 1 30 лв.
Специални центражи на черепа 1 30 лв.
Рентгенография на стернум 1 20 лв.
Рентгенография на стернокланикуларна става 1 20 лв.
Рентгенография на раменна става 1 20 лв.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от пациента:
TSH 1 16 лв.
Вземане на кръв за други лаборатории 1 3 лв.
FT4 1 20 лв.
PSA 1 21 лв.
АЛАТ 1 5 лв.
Албумин 1 5 лв.
Албумин количество 1 5 лв.
Алфа-амилаза 1 5 лв.
АСАТ 1 5 лв.
Билирубин /общ/ 1 5 лв.
Биохимични проби в урина /за 1 брой/ 1 5 лв.
Билирубин /директен/ 1 5 лв.
АФ /Алкална фосфатаза/ 1 5 лв.
Време на кървене 1 5 лв.
ГГТП 1 5 лв.
Глюкоза 1 5 лв.
Калий 1 5 лв.
Калий + натрий 1 9 лв.
КФК 1 5 лв.
Гликиран хемоглобин 1 18 лв.
Време на съсирване 1 5 лв.
Калций 1 5 лв.
Липиден профил /ХОЛ + ТГ + ХДЛ + ЛДЛ/ 1 14 лв.
Микроалбуминурия 1 20 лв.
Пълна кръвна картина 1 8 лв.
Пикочна киселина 1 5 лв.
Кръвнозахарен профил 1 14 лв.
Креатинин 1 5 лв.
Натрий 1 5 лв.
Пълна кръвна картина + ДКК + морфология на еритр. 1 13 лв.
С-реактивен протеин 1 10 лв.
Серумно желязо 1 9 лв.
СУЕ 1 5 лв.
Триглицериди 1 5 лв.
Тромботест 1 9 лв.
УРЕЯ 1 5 лв.
Урина – общо химическо изследване + седимент 1 8 лв.
Фибриноген 1 8 лв.
Фосфор 1 5 лв.
Холестерол общ 1 5 лв.
Общ белтък 1 5 лв.
PSA free 1 21 лв.
Пролактин 1 20 лв.
0 лв.
Хепатитни маркери ( бърз тест ) 1 20 лв.
АПТТ /Активирано перциално тромбопластиново време/ 1 9 лв.
Електротерапия ( ниско и средно честотен) 1 12 лв.
Желязо + ЖСК 1 10 лв.
Физиотерапия 0 лв.
Магнитно поле 1 12 лв.
Лазер терапия 1 20 лв.
Ултразвук 1 12 лв.
Високочестотен ток 1 12 лв.
Домашно посещение за 1 процедура 1 15 лв.
лечебна гимнастика -15 мин 1 15 лв.

ПАКЕТНИ УСЛУГИ

Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от пациента:
Пакетна услуга /ПКК, Кр.захар, холестерол, ТГ, ХДЛ, ЛДЛ, ПСА/ 1 лв.
Пакетна услуга /ПКК, Кр.захар, холестерол, ТГ, ХДЛ, ЛДЛ, ТСХ/ 1 лв.
Пакетна услуга /ПКК, Кр.захар, холестерол, ТГ, ХДЛ, ЛДЛ/ 1 лв.
Пакетна услуга /ПКК, холестерол, ТГ, ХДЛ, ЛДЛ, гликиран хемоглобин/ 1 лв.
Медицински център "Света Ана" ©